Terms and Conditions

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019 r

Dostęp i korzystanie z tej witryny https://1cgames.net („Witryna”) przez użytkowników (każdy, „Użytkownik”/ „Ty”) jest zapewniany przez 1C Online Games Ltd. z zastrzeżeniem następujących warunków („Warunki”):

Korzystając z Witryny 1C Online Games, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się tymi Warunkami, które będą obowiązywać natychmiast po pierwszym użyciu Witryny 1C Online Games. Jeśli nie wyrażasz zgody na związanie się Warunkami, nie otwieraj ani nie korzystaj z Witryny 1C Online Games.

1C Online Games mogą zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Prosimy o regularne przeglądanie niniejszych Warunków, aby upewnić się, że znają Państwo wszelkie zmiany dokonane przez 1C Online Games. Dalsze korzystanie z Witryny 1C Online Games po wprowadzeniu zmian oznacza, że zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków w formie zaktualizowanej i / lub zmienionej.

Nie możesz kopiować, powielać, ponownie publikować, publikować, transmitować, pobierać, przesyłać ani w żaden inny sposób korzystać z treści Witryny 1C Online Games w żaden sposób, z wyjątkiem własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Zgadzasz się również, aby nie tworzyć utworów zależnych z treści Witryny 1C Online Games, z wyjątkiem własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne wykorzystanie zawartości Witryny 1C Online Games wymaga uprzedniej pisemnej zgody 1C Online Games.

Wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny 1C Online Games wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie utrudnia komukolwiek korzystania i czerpania przyjemności z Witryny 1C Online Games.

Własność intelektualna

Nazwy, obrazy i logo identyfikujące 1C Online Games lub osoby trzecie oraz ich produkty i usługi podlegają prawom autorskim, prawom chroniącym wzory i znaki towarowe 1C Online Games i / lub osób trzecich. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako jakakolwiek licencja lub prawo do korzystania ze znaków towarowych, patentów, praw do wzorów lub praw autorskich 1C Online Games lub jakichkolwiek innych osób trzecich.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

1C Online Games prowadzi politykę uzyskiwania zgody na linkowanie do stron internetowych osób trzecich. 1C Online Games nie ponosi odpowiedzialności za treść ani niezawodność podlinkowanych stron internetowych. Linkowania nie należy traktować jako jakiejkolwiek rekomendacji. Nie możemy zagwarantować, że te linki będą działały przez cały czas i nie mamy kontroli nad dostępnością podlinkowanych stron.